Польская патриотическая песня написанна Юзефом Выбицким (Jozef  Wybicki) в 1797 году в Италии как песня Польских Легионов. Первоначальный текст  звучал как "Jeszcze Polska nie umarіa" (Польша ещё не умерла). Для гимна  использовалась мелодия в ритме мазурки. 

С 1831 года это произведение считается национальным гимном, а в 1926 году провозглашено 
государственным гимном. 

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy,
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za Twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem
Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za Twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla Ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za Twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Mówił ojciec do swej Basi,
Cały zapłakany:
"Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany."

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za Twoim przewodem
Złączym się z narodem.

MP3, RealAudio


..

. ?aeoeia@Mail.ru

2000-2020. Polska.ru