(Kancelaria Prezydenta RP)
ul. Wiejska 10; 00-902 Warszawa
.: +48 (22) 6952900; : +48 (22) 6951109
www.prezydent.pl
 

(Kancelaria Sejmu RP)
ul. Wiejska 4/6/8; 00-902 Warszawa
.: +48 (22) 6942500; : +48 (22) 6942252
www.sejm.gov.pl
 

(Kancelaria Senatu PR)
ul. Wiejska 6; 00-902 Warszawa
.: +48 (22) 6942500; : +48 (22) 6942224
www.senat.gov.pl
 
-
(Kancelaria Premiera)
Al. Ujazdowskie 1/3; 00-583 Warszawa
.: +48 (22) 6946000; : + 48 (22) 6216686
www.kprm.gov.pl
 

(Trybunal Konstytucyjny)
Al. Szucha 12a;00-918 Warszawa
.: +48 (22) 6574531; : + 48 (22) 6574532
www.trybunal.gov.pl
 

(Sad Najwyzszy)
ul. Ogrodowa 6; 00-951 Warszawa
.: +48 (22) 6200371; +48 (22) 6201354
www.sn.pl
 

(Naczelny Sad Administracyiny)
ul. Jasna 6; 00-013 Warszawa
.: +48 (22) 8276031; : +48 (22) 8276687
 

(Rzadowe Centrum Studiow Strategicznych)
ul. Wspolna 4; 00-926 Warszawa
.: +48 (22) 6618111; : +48 (22) 6298594
 

(Narodowy Bank Polski)
ul. Swietokrzyska 11/21; 00-950 Warszawa
.: +48 (22) 6531000; : +48 (22) 8264123
www.nbp.pl
 

(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa)
ul. Wspolna 2/4; 00-920 Warszawa
.: +48 (22) 6618111; : +48 (22) 6212550
 

(Ministerstwo Finansow)
ul. Swietokrzyska 12; 00-916 Warszawa
.: +48 (22) 6945555; : +48 (22) 8266352
www.mofnet.gov.pl
 

(Ministerstwo Skarbu)
ul. Krucza 36/ Wspolna 6; 00-916 Warszawa
.: +48 (22) 6958000; : +48 (22) 6280872
www.mst.gov.pl
 

(Ministerstwo Pracy I Polityki Socjalnej)
ul. Nowogrodzka 1/3/5; 00-513 Warszawa
.: +48 (22) 6610100; : +48 (22) 6610116
 

(Urzad Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast)
ul. Wspolna 2/4; 00-920 Warszawa
.: +48 (22) 6618111; : +48 (22) 6285887
 

(Ministerstwo Gospodarki)
Plac Trzech Krzyzy 5; 00-507 Warszawa
.: +48 (22) 6935000; : +48 (22) 6286808
www.cup.gov.pl
 
,

(Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa)
ul. Wawelska 52/54; 00-922 Warszawa
.: +48 (22) 8250001; : +48 (22) 8253355
www.mos.gov.pl
 

(Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
ul. Wspolna 30; 00-930 Warszawa
.: +48 (22) 6231000; : +48 (22) 6232750
www.minrol.gov.pl
 

(Ministerstwo Edukacji Narodowej)
Al. Szucha 25; 00-918 Warszawa
.: +48 (22) 6280461; : +48 (22) 6286953
www.men.waw.pl
 

(Ministerstwo Sprawiedliwosci)
Al. Ujazdowskie 11; 00-950 Warszawa
.: +48 (22) 6284431; : +48 (22) 6282575
 

(Ministerstwo Spraw Zagranicznich)
ul. Szucha 23; 00-580 Warszawa
.: +48 (22) 5239000; : +48 (22) 6298635
www.msz.gov.pl
 

(Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumenta)
Pl. Powstancow Warszawy 1; 00-950 Warszawa
.: +48 (22) 8269041; : +48 (22) 8265076
 

(Glowny Urzad Statystyczny)
Al. Niepodleglosci 208; 00-925 Warszawa
.: +48 (22) 6083000; : +48 (22) 6083863
www.stat.gov.pl
 

(Glowny Urzad el)
ul. Swietokrzyska 12; 00-916 Warszawa
.: +48 (22) 6945555; : +48 (22) 8273427
www.kprm.gov.pl/guc
 

(Glowny Urzad Miar)
ul. Elektoralna 2; 00-950 Warszawa
.: +48 (22) 6200241; : +48 (22) 6208378
 

(Komitet Badan Naukowich)
ul. Wspolna 1/3; 00-529 Warszawa
.: +48 (22) 6284071; : +48 (22) 6280922
 

(Polska Akademia Nauk)
Palac Kultury i Nauki; 00-901 Warszawa; skr.poczt.24
.: +48 (22) 6566042; : +48 (22) 6207651
www.ibspan.waw.pl
 

(Urzad Patentowy RP)
Al. Niepodleglosci 188/192; 00-950 Warszawa
.: +48 (22) 8258001; : +48 (22) 8250581
 

(Polski Komitet Normalizacyjny)
ul. Elektoralna 2; 00-139 Warszawa
.: +48 (22) 8579916; : +48 (22) 6471222
www.pcbc.gov.pl
 

(Polska Izba Turystyki)
ul. Astronomow 3; 01-450 Warszawa
.: +48 (22) 8369971; : +48 (22) 8369973
 

(Agencja Prywatyzacji)
ul. Wspolna 2; 00-926 Warszawa
.: +48 (22) 6618860; : +48 (22) 6618845
 

(Agencja Rynku Rolnego)
ul. Wspolna 30; 00-930 Warszawa
.: +48 (22) 6287953; : +48 (22) 6289353
www.arr.gov.pl
 


(Agencja Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa)
ul. Dolanskiego 2; 00-215 Warszawa
.: +48 (22) 6358009; : +48 (22) 6350060
www.awrsp.gov.pl
 

Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad
ul. Chalubinskiego 4/6; 00-950 Warszawa
.: +48 (22) 6207053; : +48 (22) 8300584
 

(Agencja Rozwoju Przemyslu S.A.)
ul. Domaniewska 41; 02-672 Warszawa
.: +48 (22) 8743600; : +48 (22) 8743926
 

(Panstwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych)
Al. Roz 2; 00-559 Warszawa
.: +48 (22) 6216261; : +48 (22) 6218427
www.paiz.gov.pl
 

(Krajowa Izba Gospodarcza)
Ul. Trebacka 4; 00-074 Warszawa
.: +48 (22) 8260016; : +48 (22) 8274673
www.kig.pl
 

(Polska Federacja Rynku Nieruchomosci)
ul. Nowowiejska 5/44; 00-643 Warszawa
.: +48 (22) 8253964
www.pref.org.pl
 


(Polska Federacja Stowarzyszen Zarzadcow Nieruchomosci)
ul. Warecka 9/16; 00-034 Warszawa
/: +48 (22) 8261081
e-mail:biuro@pfszn.com.pl
www.pfszn.com.pl
 


(Polska Federacja Stowarzyszen Rzeczoznawcow Majatkowych)
Ul. Kopernika 30; 00-950 Warszawa
.: +48 (22)8264162
www.pfva.com.pl
 
-
(Izba Przemyslowo-Handlowa Inwestorow Zagranicznych)
Ul. Krakowskie Przedmiescie 47/51; 00-071 Warszawa
.: +48 (22) 8261822; : +48 (22) 8268593
www.iphiz.com.pl
 

(Urzad Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi)
ul. Foksal 10; 00-366 Warszawa
.: +48 (22) 5289900; : +48 (22) 5289804
 

(Komisja Papierow Wartosciowych)
Pl. Powstancjw Warszawy 1; 00-950 Warszawa
.: +48 (22) 8262031; : +48 (22) 8268100
 

(Gielda Papierow Wartosciowych)
ul. Nowy Swiat 6/12; 00-920 Warszawa
.: +48 (22) 6283232; : +48 (22) 6281754
www.atm.com.pl/gpw
 

(Korporacia Ubezpieczen Kredytow Eksportowych S.A.)
ul. Widok5; 00-023 Warszawa
.: +48 (22) 8272311; : +48 (22) 8277884
 

(Agencja Rozwoju Komunalnego)
ul. Nowy Swiat 42; 00-363 Warszawa
.: +48 (22) 8283895; : +48 (22) 6225495
www.ark.com.pl
 

(Agencja Techniki i Technologii)
ul. Krucza 38/42; 00-512 Warszawa
.: +48 (22) 6618010; : +48 (22) 6283611
 

(Krajowa Rada Radiofonii i ewizji)
Skwer Kard. Stefana Wyszynskiego 9; 01-015 Warszawa
.: +48 (22) 6359925; : +48 (22) 8383501
www.krrtv.gov.pl
 

(Komenda Glowna Policji)
ul. Pulawska 148/150; 02-624 Warszawa
.: +48 (22) 6212012; : +48 (22) 8497931
www.kpg.gov.pl
 

-

(Panstwowy Zaklad Higieny
Instytut Naukowo-Badawczy)
ul. Chocimska 24; 00-791 Warszawa
.: +48 (22) 8494051; : +48 (22) 8497484
 

(Panstwowa Agencja Atomistyki)
ul. Krucza 36; 00-921 Warszawa
.: +48 (22) 6959000; : +48 (22) 6290164
www.paa.gov.pl
 

(Panstwowa Inspekcja Pracy
Glowny Inspektorat Pracy)
ul. Krucza 38/42; 00-926 Warszawa
.: +48 (22) 6618111; : +48 (22) 6254770
www.pip.gov.pl
 

(Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska)
ul. Wawelska 52/54; 02-067 Warszawa
.: +48 (22) 8253325; : +48 (22) 8250465
www.pios.gov.pl
 

(Urzad Zamowien Publicznich)
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
.: +48 (22) 6947583; : +48 (22) 6291632
www.uzp.gov.pl
 

(Urzad Kultury Fizycznej i Sportu)
ul. Swietokrzyska 12; 00-916 Warszawa
.: +48 (22) 8265864
 

(Urzad ds. Kombatantow i Osob Represjonowanych)
ul. Wspolna 2/4; 00-926 Warszawa
.: +48 (22) 6619458; : +48 (22) 6618645
www.kprm.gov.pl/udskior
 

(Urzad Dozoru Technicznego)
ul. Szczesliwicka 34; 02-353 Warszawa
.: +48 (22) 8223061; : +48 (22) 8227209
www.udt.gov.pl
 

(Wyzszy Urzad Gorniczy)
ul. Wilcza 46; 00-679 Warszawa
.: +48 (22) 6225683; : +48 (22) 6285980

..

. ?aeoeia@Mail.ru

2000-2020. Polska.ru